Privacyverklaring The Peeling Company (Also in English)

 In Nieuws

 

Privacyverklaring The Peeling Company  (Also available in English click here ->Privacystatement English)

The Peeling Company respecteert uw privacy en zal er alles aan doen om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@thepeelingcompany.nl

Wie is The Peeling Company?

The Peeling Company is een Besloten Vennootschap gevestigd aan de Van Baerlestraat 101H, 1071AV in Amsterdam. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68705476. Telefoonnummer: 0203316235/ Email: info@thepeelingcompany.nl/ Website: www.thepeelingcompany.com

Waarom The Peeling Company  persoonsgegevens nodig heeft?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De door u verstrekte persoons- en medische gegevens gebruiken wij  in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor The Peeling Company persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens The Peeling Company voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door The Peeling Company worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Doeleinde: Afspraak maken (online en-/of telefonisch)/ Bevestigingsemail en Herinneringsemail

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële Administratie

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum,
 • Grondslag: Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Doeleinde: Facturatie

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Geboortedatum, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossier-gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Leveringadres, Factuuradres Betalingsgegevens, Bestelnummer.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinden.

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

 • Gegevens: Naam, E-mailadres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Bestelgeschiedenis, Post en factuuradres.
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis.
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website:

Doeleinde: Website Analytics

 • Gegevens: Surfgedrag en Locatie.
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten en reviews

 • Gegevens: Naam en inhoud van het bericht.
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden

 • Gegevens: NAW-gegevens, Emailadres, Inhoud van het bericht.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gezondheid:

 • Alleen medische gegevens die nodig zijn om de dienst veilig uit te kunnen voeren. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Ras;

 • Met onze huidscanner (Observ) maken wij vooraf aan uw eerste behandeling tijdens het intakegesprek een foto van het te behandelen gebied, om zo uw behandelvraag goed in kaart te kunnen brengen. Door het maken van deze foto wordt volgens de wet automatisch uw ras vastgelegd.
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe lang bewaart The Peeling Company uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Delen van persoonsgegevens aan derden

The Peeling Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Peeling Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van onze producten en diensten in de vorm van onze maandelijkse nieuwsbrief. Indien u interesse heeft geeft u hiervoor schriftelijktoestemming tijdens uw intakegesprek. Heeft u “ja” aangevinkt en wilt u na enige tijd liever geen persoonlijke aanbiedingen of behandelinformatie meer ontvangen is dat uiteraard geen probleem. Onderaan elke nieuwsbrief wordt een afmeld-link weergegeven waarmee u zich direct kun afmelden.

Uw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Peeling Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thepeelingcompany.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Websitebezoek

Op onze website www.thepeelingcompany.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/tijdstip waarop u de website van bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Peeling Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Peeling Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Peeling Company maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thepeelingcompany.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

The Peeling Company
Van Baerlestraat 101H
1071AV, Amsterdam
Tel: 0203316235
Email: info@thepeelingcompany.nl
Contactpersoon; Sylvana van Amerongen

 

 

 

 

 

0